EN
 
 

- PRIMA PAGINA
- SECTIUNI
- OBIECTIVE
- BOARD-UL STIINTIFIC
- COMITETUL ORGANIZATORIC
- PROGRAMUL CONFERINTEI
- RECOMANDARI PENTRU AUTORI
- TERMENE IMPORTANTE
- INSCRIERI
- SPONSORI


RECOMANDARI PENTRU AUTORI:

Redactarea lucrarii se va face respectând specificatiile de pe site-ul www.ucdc.ro, respectiv:
- titlul lucrarii: TNR, bold, 12, majuscule, center
- autorii: TNR, normal, 10, right
- afilierea autorilor: TNR, 10, normal, right
- email autori: TNR, 10, right
- rezumat: TNR, italic, 9, justified, 100-150 de cuvinte
- cuvinte cheie: 4-6, TNR, italic, 9, left
- text: TNR, 10, justified
- pagina: top 4,5 cm; bottom 4,5 cm; left 4,0 cm; right 4,0 cm; size A4; header 4,5 cm; footer 4,5 cm; maximum 6 pagini.

Lucrarea in extenso se va redacta atât in limba româna, cât si in limba engleza. Numai lucrarile prezentate si acceptate dupa evaluare vor fi incluse in volumul conferintei/in publicatiile de specialitate.

PUBLICAŢII (variante)


1. Volum al conferintei cu ISBN la o editura din România, indexat BDI;

2. Publicarea comunicarilor/articolelor in revistele UCDC:
Revista „Cogito” (6 BDI)
Revista „Euromentor” (6 BDI)