EN
 
 

- PRIMA PAGINA
- SECTIUNI
- OBIECTIVE
- COMITETUL STIINTIFIC
- COMITETUL ORGANIZATORIC
- PROGRAMUL CONFERINTEI
- RECOMANDARI PENTRU AUTORI
- TERMENE IMPORTANTE
- INVITATIE CONFERINTA
- INSCRIERI
- SPONSORI
- ALBUM FOTO


OBIECTIVELE CONFERINTEI:

  • cunoaşterea impactului operei lui Dimitrie Cantemir în contextual European de confluenţă dintre Occident şi Orient;
  • evidenţierea relaţiilor lui Dimitrie Cantemir cu personalităţile culturale ale timpului său;
  • relevarea contribuţiei lui Dimitrie Cantemir la modernizarea societăţii româneşti din punct de vedere educative, spiritual, sociocultural, politic şi diplomatic;
  • anticiparea perspectivei temporale a Europei post-moderne prin opera lui Dimitrie Cantemir şi a altor reprezentanţi ai epocii sale (valori etice şi morale, religioase, socioculturale, politice şi diplomatice)
  • valorificarea inovaţiilor în cercetarea operei lui Dimitrie Cantemir şi a altor aspecte legate de epoca sa din perspectiva inter- şi transdisciplinarităţii;
  • diseminarea bunelor practice şi crearea unei comunităţi de cercetare Cantemiriană în contextul iluminismului european.