EN
 
 

- PRIMA PAGINA
- SECTIUNI
- OBIECTIVE
- BOARD-UL STIINTIFIC
- COMITETUL ORGANIZATORIC
- PROGRAMUL CONFERINTEI
- RECOMANDARI PENTRU AUTORI
- TERMENE IMPORTANTE
- INVITATIE CONFERINTA
- INSCRIERI
- SPONSORI
- ALBUM FOTO


SECŢIUNILE CONFERINŢEI:

 

Dimitrie Cantemir întemeietor al culturii naţionale. Vocaţia universală a operei principelui cărturar;


Valorile etice şi morale în opera lui Dimitrie Cantemir;


Abordarea valorilor religioase în epoca lui Dimitrie Cantemir;


Personalităţi ale iluminismului european contemporane cu Dimitrie Cantemir;

Universalitate şi diversitate culturală în secolul al XVIII-lea.