EN
 
 

- PRIMA PAGINA
- SECTIUNI
- OBIECTIVE
- COMITETUL STIINTIFIC
- COMITETUL ORGANIZATORIC
- PROGRAMUL CONFERINTEI
- RECOMANDARI PENTRU AUTORI
- TERMENE IMPORTANTE
- INVITATIE CONFERINTA
- INSCRIERI
- SPONSORI
- ALBUM FOTO


COMITETUL STIINTIFIC AL CONFERINTEI:

Prof.univ dr. Momcilo Luburici – Preşedinte UCDC
• Prof.univ dr. Corina Adriana Dumitrescu – Preşedinte Senat UCDC
• Prof.univ.dr. Cristiana Cristureanu – Rector UCDC
• Prof.univ.dr. Cristian Dumitrescu – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, UCDC
• Acad. Gheorghe Duca - Preşedinte Academia de Ştiinţe, Republica Moldova
• Acad. Alexandru Surdu, Vicepreşedinte al Academiei Române
• Acad. Andrei Eşanu - Academia de Ştiinţe, Republica Moldova
• Acad. Răzvan Theodorescu - Academia Română
• Acad. Alexandru Boboc - Academia Română
• Acad. Nicolae Dabija - Academia Română, Academia de Științe din Republica Moldova
• Acad. Valeriu Matei - membru de onoare al Academiei Române, director Institutul Cultural Român din Chişinău, Republica Moldova
• Prof.univ.dr. hab. Gheorghe Bobână, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, Universitatea Academiei de Științe a Republicii Moldova
• Prof.univ.dr. Antonello Biagini - Prorector Universitatea Sapienza, Roma
• Prof.univ.dr. Cezny Karasu, University of Ankara, Turcia
• Prof.univ.dr. Sozen Zeynep, Technical University of Istanbul, Turcia
• Prof.univ.dr. Cristiana Glavce, Director al Centrului de Cercetări Antropologice “Francisc I. Rainer”, Academia Română
• Prof.univ.dr. Marius Turda - Oxford Brookes University
• Prof.univ.dr. Giovanna Dell Gobbo, University of Florence
• Prof.univ.dr. Zoran Kalinic, Universitatea Independentă din Banja Luka - Bosnia şi Hertegovina (Univerziteta NUBL)
• Prof.univ.dr. Vasile Macoviciuc, Academia de Studii Economice, Bucureşti
• Prof.univ.dr. Grigore Georgiu, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București
• Conf.univ.dr. Ioana Cândea-Feodorov, Institute of South Eastern Europe Studies
• Dr. Natasha Tosici – University of Kragujevac; membru al National Council of the Romanian Minority of the Republic of Serbia; preşedinte al Mişcării Democrate a Românilor din Republica Serbia
• Prof.univ.dr. Mihail Daniel Şandru, UCDC, cercetător ştiinţific gr. II – coordonator, Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română
• Dr. Ruxandra Boroş, International Development Group, Franţa
• Prof.univ.dr.hab. Gabriela Pohoaţă, redactor şef revistele Cogito şi Euromentor, UCDC
• Prof.univ.dr. Georgeta Ilie, Prorector cercetare UCDC
• Prof.univ.dr. Cristian Ionescu, Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, UCDC
• Lect.univ.dr. Costel Chiteş, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, UCDC
• Constantin Barbu, Cercetător ştiinţific Institutul de Istorie și Studii Cantemiriene, UCDC