STRUCTURA INSTITUTULUI DE ISTORIE SI STUDII CANTEMIRIENE

 

Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene este format din cadre didactice ale Facultatii de Istorie, cercetatori si alti specialisti recunoscuti pentru activitatea lor stiintifica, in tara si in strainatate.
 Scopul acestora este de a valorifica rezultatele cercetarilor stiintifice efectuate in domeniul istoriei naționale si universale si mai ales cercetarea si valorificarea operei marelui carturar si savant roman, Dimitrie Cantemir.
 In acest sens amintim activitatea profesorilor universitari Stefan Olteanu, Ion Alexandrescu, Ioan Chiper, Petre Turlea, Marin Badea, ajutati de mai tinerii lor colegi, Conf.univ.dr. Corneliu Beldiman, Lect.univ.dr. Brîncoveanu Camelia, Lect.univ.dr. Barbu Rita, Lect. univ.dr. Radu Urloiu si Lect.univ.dr. Octavian Gheorghe Zamfirescu.
In ceea ce priveste structura organizatorica a Institutului de Istorie si Studii Cantemiriene, aceasta este formata din:

Consililul Stiintific
  • Director – Lect. univ.dr. Rita Barbu
  • Director Adjunct – Cercetator Constantin Barbu
  • Secretar stiintific – Lect.univ.dr. Gheorghe Octavian Zamfirescu

In cadrul Institutului de Istorie si Studii Cantemiriene  pot fi infiintate colective sau echipe de cercetare pentru realizarea unor proiecte stiintifice ale Institutului, conduse de un coordonator de proiect, propus de Director, cu avizul Consiliului Stiintific si aprobarea Rectorului Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir”.
Colectivele sau echipele de cercetare sunt formate din cadre didactice ale Universitatii si alti specialisti recunoscuti pentru activitatea lor stiintifica si care detin titlul de doctor in stiinte sau se afla in stagiu de doctorat.
Conducerea Institutului de Istorie si Studii Cantemiriene  este asigurata de:

  • Director – Lect. univ.dr. Rita Barbu
  • Director Adjunct – Cercetator Constantin Barbu

Consiliul Stiintific al Institutul sprijina demersurile cadrelor didactice ale UCDC pentru obtinerea de granturi sau contracte de cerectare derulate prin Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene. Totodata, Consiliul Stiintific al IISC: elaboreaza strategia programelor de dezvoltare ale Institutului; examineaza si avizeaza proiectele si programele de cercetare stiintifica si urmareste realizarea acestora; avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop cultural si stiintific; elaboreaza planuri proprii de cercetare-dezvoltare etc.


Institutul de Istorie si Studii Cantemiriene îsi desfasoara activitatea de cercetare stiintifica in cadrul a doua departamente:

  • Istorie nationala si universala - (coordonator Lect. univ.dr. Rita Barbu);
  • Studii cantemiriene - (coordonator Cercetator Constantin Barbu).