EN
 
 

- PRIMA PAGINA
- SECTIUNI
- OBIECTIVE
- COMITETUL STIINTIFIC
- COMITETUL ORGANIZATORIC
- PROGRAMUL CONFERINTEI
- RECOMANDARI PENTRU AUTORI
- TERMENE IMPORTANTE
- INSCRIERI
- SPONSORI
- EDITIA 2013


OBIECTIVELE CONFERINTEI:

   

 

  • cunoaşterea rolului operei lui Dimitrie Cantemir şi a lui G. W. Leibniz în definirea profilului spiritual, socio-cultural, politic şi diplomatic al poporului român, respectiv, al poporului german, precum şi a importanţei acestora pentru cultura europeană modernă;
  • re-evaluarea operei lui Cantemir si a lui Leibniz în cultura europeană modernă;
  • aprofundarea cunoaşterii relaţiilor lui Dimitrie Cantemir cu personalităţile culturale ale timpului său;
  • evidenţierea contribuţiei lui Dimitrie Cantemir şi a lui Constantin Brâncoveanu pentru modernitatea românească;
  • cunoaşterea perspectivei de timp oferite de Dimitrie Cantemir pentru spaţiile care astăzi definesc identitatea geopolitică și culturală a Europei.de astăzi;
  • lărgirea spaţiului de cercetare legat de opera lui Dimitrie Cantemir din perspectiva inter- şi transdisciplinarităţii academice;
  • realizarea unui bilanţ al celor mai recente cercetări despre viaţa şi opera lui Dimitrie Cantemir.