EN
 
 

- PRIMA PAGINA
- SECTIUNI
- OBIECTIVE
- COMITETUL STIINTIFIC
- COMITETUL ORGANIZATORIC
- PROGRAMUL CONFERINTEI
- RECOMANDARI PENTRU AUTORI
- TERMENE IMPORTANTE
- INVITATIE CONFERINTA
- INSCRIERI
- SPONSORI
- ALBUM FOTO

CONFERINTE ANTERIOARE

 • ,,Opera lui Dimitrie Cantemir - simbol al convergentei civilizatiilor'' 2016
 • ,,Dimitrie Cantemir - Educator al Romanilor'' 2015
 • ''Dimitrie Cantemir - Educator al Romanilor'' 2014
 • ''Dimitrie Cantemir - Educator al Romanilor'' 2013
 • ,,Dimensiunea enciclopedica si universal a operei lui Dimitrie Cantemir'' 2012

 • COMITETUL STIINTIFIC AL CONFERINTEI:

  • Prof.univ.dr. Momcilo LUBURICI – Preşedinte UCDC
  • Prof.univ.dr. Corina Adriana DUMITRESCU – Preşedinte Senat UCDC
  • Prof.univ.dr. Cristiana CRISTUREANU – Rector UCDC
  • Prof.univ.dr. Cristian DUMITRESCU – Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, UCDC
  • Acad. Gheorghe DUCA - Preşedinte Academia de Ştiinţe, Republica Moldova
  • Acad. Alexandru SURDU, Vicepreşedinte al Academiei Române
  • Acad. Alexandru BOBOC - Academia Română
  • Acad. Andrei EŞANU - Academia de Ştiinţe, Republica Moldova
  • Academician Prof.univ.dr.hab. Victor ŢVÎRCUN, Academician coordonator al Secţiei Științe umanistice și arte, Academia de Ştiinţe, Republica Moldova
  • Acad. Nicolae DABIJA - Academia Română, Academia de Științe din Republica Moldova
  • Acad. Valeriu MATEI - membru de onoare al Academiei Române, director Institutul Cultural Român din Chişinău, Republica Moldova
  • Prof.univ.dr. hab. Gheorghe BOBÂNĂ, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe din Republica Moldova, Universitatea Academiei de Științe a Republicii Moldova
  • Prof.univ.dr. Sozen ZEYNEP, Technical University of Istanbul, Turcia
  • Prof.univ.dr. Antonello BIAGINI - Prorector Universitatea Sapienza, Roma
  • Prof.univ.dr. Cristiana GLAVCE, Director al Centrului de Cercetări Antropologice “Francisc I. Rainer”, Academia Română
  • Prof.univ.dr. Marius TURDA - Oxford Brookes University
  • Prof.univ.dr. Giovanna Dell GOBBO, University of Florence
  • Prof.univ.dr. Zoran KALINIC, Universitatea Independentă din Banja Luka - Bosnia şi Hertegovina (Univerziteta NUBL)
  • Prof.univ.dr. Ion CRAIOVAN, Institutul Internațional pentru Drepturile Omului, UCDC
  • Doctor Victor GHILAŞ, Academia de Ştiinţe, Republica Moldova
  • Prof.univ.dr. hab. Gabriela POHOAŢĂ, redactor şef revistele Cogito şi Euromentor, UCDC
  • Prof.univ.dr. Georgeta ILIE, Prorector cercetare UCDC
  • Constantin BARBU, Cercetător ştiinţific Institutul de Istorie și Studii Cantemiriene, UCDC
  • Lect.univ.dr. Camelia BRÎNCOVEANU – Director, Institutul de Istorie şi Studii Cantemiriene, UCDC
  • Dr. Bogdan CUZA, Asociaţia Culturală Europeană “Cuza“, România
  • Prof.univ.dr. Ramona MIHĂILĂ – Prorector relații internaționale UCDC
  • Prof.univ.dr. Octavia COSTEA – Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, UCDC
  • Prof.univ.dr. Cezny KARASU, University of Ankara, Turcia
  • Prof.univ.dr. Ştefan OLTEANU, Facultatea de Istorie, Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir“
  • Prof.univ.dr. Mihail Daniel ŞANDRU, UCDC, cercetător ştiinţific gr. II – coordonator, Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, Academia Română
  • Conf.univ.dr. Conona PETRESCU – Decan, Facultatea Ştiinţe ale Educaţiei, UCDC
  • Dr. ec. Constantin BOȘTINĂ, Președinte Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale, Director general Grupul de presă “Economistul“
  • Lect.univ.dr. Costel CHITES, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, UCDC
  • Dr. Ruxandra BOROS, International Development Group, Franţa