EN
 
 

- PRIMA PAGINA
- SECTIUNI
- SCOPUL
- OBIECTIVE
- BOARD-UL STIINTIFIC
- COMITETUL ORGANIZATORIC
- CALENDARUL CONFERINTEI
- PROGRAMUL CONFERINTEI
- RECOMANDARI PENTRU AUTORI
- INVITATIE CONFERINTA
- INSCRIERI
- INFORMATII CAZARE, TRANSPORT
- SPONSORI


RECOMANDARI PENTRU AUTORI:

   Abstractul trebuie elaborat  în limba engleză şi va cuprinde maxim 10 rânduri;
   Cuvintele cheie- 4-8;
   Normele de publicare : v. site :cogito.ucdc.ro
   Norme de tehnoredactare:
         Formatul academic:
         Top: 2.2
         Bottom: 2.2
         Right: 1.8 
         Left: 1.8
         Envelope B5
         Heather: 0
         Footer: 1.5
         Fontul: Bookman Old Style de 11 la un rand/ alineat la 0.8
         Titlul: Bookman Old Style de 12
         Numele: Bookman Old Style de 11
         Abstract: Bookman Old Style de 11 Italic
         Keywords: Bookman Old Style de 11 Italic
         Notele de subsol: Bookman Old Style de 9 la un rand/alineat 0.8
         Prenume, nume, titlul lucarii, orasul, editura, anul, pagina.

   Bibliografie: Bookman Old Style de 11
         Nume, prenume, anul, titlul,Orasul, editura.