EN
 
 

- PRIMA PAGINA
- SECTIUNI
- OBIECTIVE
- BOARD-UL STIINTIFIC
- COMITETUL ORGANIZATORIC
- PROGRAMUL CONFERINTEI
- RECOMANDARI PENTRU AUTORI
- TERMENE IMPORTANTE
- INSCRIERI
- SPONSORI


TERMENE IMPORTANTE:

 

- 1 IUNIE 2013 - lansare conferinta (prima invitatie);
- 1 IULIE 2013 - a II-a invitatie pentru participare la conferinta;
- 1 AUGUST 2013 - a III-a invitatie pentru participare la conferinta (primirea lucrarilor in extenso);
- 1 OCTOMBRIE 2013 - notificarea acceptarii lucrarilor;
- 5 OCTOMBRIE 2013 - bun de tipar pentru volumul conferintei (lucrarile prezentate si selectate de comitetul de redactie al Revistei Cogito/Euromentor).

OBSERVATII

In perioada 1 iunie 2013 – 10 octombrie 2013 se vor primi, pe sectiuni in limbile româna si engleza, titlul comunicarii, autorul/autorii, apartenenta autorilor (universitate, institut, facultate), adresa de e-mail a autorului/autorilor, cuvintele cheie (max. 5 cuvinte cheie sau expresii, rezumatul comunicarii (10-15 rânduri) si bibliografia selectiva.

In perioada 1 august 2013 – 15 octombrie 2013) se vor primi comunicarile in extenso, in limbile româna si engleza, respectându-se instructiunile de tehnoredactare cu bibliografie si concluzii finale.